A/L Veghytta's hjemmeside

Kunngjøringer

Årsmøte innkallinger og referat

Innkalling til Årsmøte A/L Veghytta for 2020.  
Moss 08.02.2021

A/L Veghytta inviterer herved medlemmer til årsmøtet  mandag  22 mars 2021.

Møtet blir avholdt på Hafslund trafikkstasjon kl. 1830.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å skrive under protokollen.

Sak 3. Årsberetning fra styret.

Sak 4: Godkjenning av regnskap og budsjett.

Sak 5: Valg.                           

Sak 6: Innkomne forslag.

Innkomne forslag må være styret i hende senest  4 uker før årsmøtet.

Dokumenter til årsmøtet blir sendt ut på epost og lagt ut på vår hjemmeside 

Innkalling til Årsmøte A/L Veghytta for 2016.        Moss 20.01.2017

A/L Veghytta inviterer herved medlemmer til årsmøtet torsdag 02 mars 2017.

Møtet blir avholdt på Hafslund trafikkstasjon kl. 1830.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å skrive under protokollen.

Sak 3. Årsberetning fra styret.

Sak 4: Godkjenning av regnskap og budsjett.

Sak 5: Valg.                           

Sak 6: Innkomne forslag.

Innkomne forslag må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Dokumenter til årsmøtet blir sendt ut på epost og lagt ut på vår hjemmeside 

E-post sendt ut 13.1.2017

Hei og godt nytt år alle sammen.

Her kommer litt kort info ang. hytta og noen planer fremover.

Vi hadde et styremøte i går kveld. Der fant vi ut at 2. mars avholder vi årsmøtet, så hold av dagen J Innkalling kommer etter hvert.

For øvrig bestemte vi oss for å kjøre trekning etter gjeldene regler for sommerferien. Det betyr at man fremover kan melde sin interesse for å være med i trekning for sommerferien. Hytta leies ut fredag-fredag og leien vil være 1750,- ( 250 pr døgn). Sommerferien er satt fra 23. juni til 20. august.

Frem mot årsmøtet vil styret jobbe med å utarbeide et nytt forslag for leie, som mest sannsynlig blir poengbasert. Tanken er at dette da skal tre i kraft fra 01.09.2017 (dersom det blir vedtatt eller evt. andre forslag fremmes og blir vedtatt).

Det vil derfor ikke bli anledning til å reservere et opphold på hytta fra 01.09.2017 og fremover, før årsmøtet er avholdt og man evt. har en løsning på hvordan det «nye» systemet blir. Håper det er forståelse for dette.

Bakgrunnen for dette er at da har vi 1 år hvor vi har driftet hytta etter de gamle reglene, så starter vi med «blanke ark» den 1. sept.

Det er da følgende frister som gjelder for kommende ferier:

Påskeferie 16. februar 2017

Sommerferie 23. april 2017

Påmelding sendes joreri@vegvesen.no eller ring 99001883.

Ellers minner vi om medlemskontingent på 400,- som skal betales. Det er kun betalende medlemmer som har stemmerett på årsmøtet. For å være med på trekninger må også kontingent være betalt.

Kontonummer er som vanlig 1594.42.32661

Mvh

Styret J

Epost sendte medlemmer 21.09.2016

Hei.

Litt kort info ang. den nye hytta.

Som kjent overtok vi hytta 1. september og en liten dugnadsgjeng var oppe helga 10. september for å få den i stand. De har jobbet godt og hytta er nå klar for utleie. Takk til alle som bidro på dugnaden.

Høstferien er jo trukket og de heldige har fått beskjed. For øvrig er hytta ledig kommende helg, om noen har lyst på en tur før høstferien. Det er bare å ta kontakt.

Som mange av dere kanskje har sett, så har det vært stor pågang på å sette seg opp på leie fremover – og det er veldig bra. Veldig hyggelig at mange vil opp på den nye hytta.

Etter et styremøte i går kveld, har vi bestemt at vi følger vanlige booking rutiner frem til sommerferien 2017. Det vil si at det er åpen booking frem til St. Hans 2017. I sommerferien vil det bli trekning som vanlig.

Styret vil i tiden frem mot årsmøtet se på nye rutiner ved booking av hytta, nå som vi kun har en hytte. Dersom vi kommer frem til noen endringer, vil dette bli lagt frem på årsmøtet og som selvfølgelig varsles i god tid. Det er også lov å komme med tips til løsninger som vi kan ta med oss, samt evt. fremme egne forslag til årsmøtet.

Etter årsmøtet vil det da evt. være de nye reglene som vil være gjeldene for bookingen etter sommerferien 2017 og fremover. Årsmøtet vil mest sannsynlig bli avholdt en gang i mars 2017.

Vi håper alle har forståelse for denne lille justeringen akkurat nåJ

Minner samtidig om at evt. avbestillinger må meldes innen 14 dager,  hvis ikke må leien betales i sin helhet, dersom man ikke finner noen erstatter. Dersom det kommer avbestillinger, sendes det ut epost til alle om at hytta er ledig og førstemann til mølla gjelder.

Under fanen Fotoalbum på hjemmesiden vår ligger det et lite utvalg bilder som ble tatt under dugnaden, for de som vil se hvordan det er blitt. For øvrig skal det meste på hjemmesiden også være oppdatert.

Og så er det jo slik at styret neppe har klart å tenke på absolutt alt, men vi har gjort så godt vi mener vi kan.  Det vil nok ta litt tid å bo inn hytta, så skulle det være noe dere savner eller ønsker er det bare å melde inn til styret.

Vi har også en gjestebok på hjemmesiden vår som ikke er så mye brukt om noen vil benytte seg av den J

Skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt med noen i styret.

Da gjenstår det bare å ønske alle lykke til med den nye hytta – og god tur til fjells JJ

På vegne av styre
Jørn Vidar

Årsmøte 2015 A/L Veghytta

Hafslund trafikkstasjon 7/3-2016 kl 1830

Til stede 11 medlemmer. 17 Forhåndsstemmer

Valg av ordstyrer: Jørn Vidar Eriksen

Valg av referent: Hans Are Dahl

Valg av 2 til å signere protokoll: Espen Midtfjeld og Tore Veum

Årsberetning for 2015 ble opplest og godkjent.

Regnskap for 2015 ble opplest og godkjent.

Budsjett for 2016 ble opplest og godkjent.

Valg:

·         Espen Midtfjeld ble gjenvalgt som leder for 2 år.

·         Hans Are Dahl ble gjenvalgt som sekretær for 2 år.

·         Tore Veum ble gjenvalgt som varamedlem for 2 år.

Sak6: Salg av hytter

Styrets forslag til salg av hyttene ble lest opp.

Punkt 1: Salg av hyttene

            28 stemte for at hyttene skal selges.

            Vedtaket er at hyttene skal selges.

Punkt 2: Salg av en eller to hytter.

            27 stemte for at begge hyttene skal selges. 1 stemte for salg av en hytte.

            Vedtaket er at begge hyttene skal selges.

Punkt 3: utgår

Punkt 4: Fullmakt til styret for kjøp av ny hytte/ Leilighet på fjellet.

            28 stemte for at styret får fullmakt.

            Vedtaket er at styret får fullmakt.

Punkt 5: Innkommet forslag om forkjøpsrett

            1 stemte for forslaget om forkjøpsrett. 27 stemte mot forslaget.

            Vedtaket er at medlemmer ikke får forkjøpsrett.

Årsmøtet ble avsluttet kl 19.20

Sarpsborg 7/3-2016

Referent

Hans Are Dahl

Sign

Godkjent:

Tore Veum                                           Espen Midtfjeld

Sign                                                    sign

Innkalling til Årsmøte A/L Veghytta for 2015.       Moss 08.01.2016

A/L Veghytta inviterer herved medlemmer til årsmøtet mandag 07 mars 2016.

Møtet blir avholdt på

Hafslund trafikkstasjon kl. 1830.Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å skrive under protokollen.

Sak 3. Årsberetning fra styret.

Sak 4: Godkjenning av regnskap og budsjett.

Sak 5: Valg.                           

Sak 6: Innkomne forslag.

Innkomne forslag må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Dokumenter til årsmøtet blir sendt ut på epost og lagt ut på vår hjemmeside http://www.veghytta.com senest to uker før årsmøtet.

Vel møtt

Styret.

A/L VEGHYTTA

Årsberetning  - 2015

Styret har bestått av:               Espen Midtfjeld                       -formann

                                               Jørn Vidar Eriksen                   -kasserer

                                               Hans Are Dahl                         -sekretær

                                               Trond Gunnar Røhne               -styremedlem

                                               Else-Gro Østgård                    -styremedlem

Vararepresentanter:                Tore Veum                             
                                               Arne Nilsen

Drift:
Utleie for 2015 har som de foregående årene lagt på i underkant av 200 døgn fordelt på begge hyttene, hvorav Sjusjøen har flest leiedøgn.

I 2015 ble det innbetalt 27600,- i kontingent, som tilsvarer en liten oppgang i antall medlemmer. Vi var 69 medlemmer i 2015, mot 60 i 2014.

Det møtte ikke medlemmer fra AL/Veghytta på vår og høstdugnaden til Søndre Ørebekk hytteforening. Dermed ble vi pålagt dugnadsavgift for disse dugnadene også i år.

Siden forrige årsmøte er det avholdt tre styremøter. Samtidig har styret hatt korrespondanse via e-post. Styret har blant annet drøftet ulike løsninger for salg av hytte/er for å sikre videre drift av foreningen.
Det har i den forbindelse blitt innhentet verdivurdering på begge hyttene. Revebukta ble vurdert av Notar og fikk en verditakst på 3,5 mill, mens Sjusjøen ble vurdert av DNB og fikk en verditakst på 1,1 mill.

AL/Veghytta fikk ikke tildelt velferdsmidler av Statens vegvesen i 2015.

Vedlikehold:
Det har i  2015 blitt investert i ny freseasfalt til oppkjørselen på Revebukta. Arbeidet er utført på dugnad, mens selve asfalten måtte kjøpes inn.
I tillegg har man byttet ut dusjkabinettet på Revebukta. I den forbindelsen har man koblet vann til det nye dusjkabinettet.

Økonomi:
2015 ga et negativt driftsresultat med -7765,95,-.
Underskuddet skyldes nok i hovedsak investeringene i freseasfalt og nytt dusjkabinett. Uten utlegg på vedlikehold/fornyelse, viser regnskap at man nok ville klart å balansere inntekter og utgifter også i 2015. Samtidig viser det at uten vedlikeholdskostnader klarer man fortsatt ikke å bygge opp likviditeten i foreningen.

Hans Are Dahl - Sekretær

Regnskap 2015/ Budsjett 2016

Regnskap 2014

Regnskap 2015

Budsjett 2015

Budsjett  2016

Medlemskontingent

23400

27600

28000

28000

Leieinntekter

80100

79155

75000

80000

Renter

40,24

33,9

0


Utbytte Gjensidige

889

773

500

500

Velferdsmidler

5000
Sum inntekter

109429,24

107561,9

103500

108500

Lån DNB

35015,1

34738,03

36000

36000

Transaksjon

100

100

100

100

Strøm Sjusjøen

11023,81

11046,05

11500

11500

Strøm Revebukta

5982,43

10286,62

7000

10000

Ringsaker kommune

13515

12447

14000

14000

Sarpsborg kommune

13529,95

14842,19

14000

14000

Forsikring hyttene

6254

6656

6500

6800

Canal Digital

6932,6

7934,96

7000

8000

Ørebekk hytteforening

1300


1300

2600

Redningsselskapet

200

200

200

200

Serviceavgift Ørebekk SA

500

500

500

500

Hjemmesiden

695

695

695

695

Betalt dobbel kontingent


800Snøbrøyting Sjusjøen

3750

3750

3750

3750

Ved til hyttene

2550

4330

3500

4000

Freseasfalt


1750Diverse

2941,88

4852

500

500

Dugnadsgebyr


400

400

400

Husholdningsartikler Sjusjøen

160
Dugnad hyttene

2038
Utgift båt

488,9


500


Tot utgifter

106976,67

115327,85

107445

113045

Drift resultat

2452,57

-7765,95

-3945

-4545

Beholdning 31.12.

30909,03

23143,08

26964,03

18598,08

Styrets forslag til vedtak på årsmøtet for 2015 A/L Veghytta

Som tidligere annonsert har styret innhentet verdivurderinger på begge hyttene med tanke på salg.
Regnskapstallene for de siste årene viser at det er vanskelig å drifte 2 hytter. Tallene viser at foreningen hvert år så og si har klart å balansere utgifter og inntekter til null. Dette betyr at man ikke klarer å legge opp nok penger til å opprettholde det vedlikeholdet som kreves på hyttene. Man klarer heller ikke å bygge opp nok kapital til dekke uforutsette utgifter som eventuelt skulle dukke opp.


2011

2012

2013

2014

2015

Samlet inntekt

103735,74

440006,15

105202,99

109429,24

107561,90

Samlet utgift

122512,13

412932,79

116140,87

106976,70

115327,85

Kontingent

42100

33600

29100

23400

27600

Leieinntekt

61000

77600

74397

80100

79155

Driftsresultat

-18776,39

27073,36

-10937,88

2452,54

-7765,95

Beholdning

12321,01

39394,37

28456,49

30909,03

23143,08

Tabell: Viser forenklet oversikt over regnskap siste 5 år

Styret mener derfor det er mest hensiktsmessig å kun disponere en hytte. Dette vil halvere de faste utgiftene og gi et lagt større handlingsrom for foreningen. Samtidig er man også klar over at man risikerer at noen medlemmer melder seg ut, siden tilbudet blir vesentlig redusert med kun 1 hytte.

Styret har vurdert ulike løsninger og mener den beste løsningen er å selge begge hyttene og investere pengene i en ny hytte på fjellet med bedre beliggenhet og bedre standard enn i dag.
Bakgrunnen for å velge en hytte på fjellet kontra ved sjøen er ønsket om å ha en helårshytte og ikke en sesonghytte. Det viser seg at hytta på Sjusjøen benyttes i stor grad hele året med hovedvekt i sesongen høst til påske, mens hytta på Revebukta stort sett bare er i bruk de 2 sommermånedene. Leieinntektene viser også at det er Sjusjøen som genererer mest penger inn til foreningen, selv om denne i større grad leies ut i helger og ikke hele uker.
Ved å få en ny hytte på Sjusjøen, er det også større mulighet for at denne benyttes i enda større grad utenfor vintersesongen.

Sak 6: Innkomne forslag

Punkt 1: Salg av hyttene

Skal vi selge en eller begge hyttene? Ja eller nei

Forslag til vedtak: Ja.

Punkt 2: Ved ja i punkt 1, skal detselges 1 eller 2 hytter?

Forslag til vedtak: 2 hytter selges.

Punkt 3: Ved salg av 1 hytte, hvilken hytte skal selges? Revebukta eller Sjusjøen.

Forslag til vedtak: Revebukta selges.

Punkt 4: Ved salg av hyttene gis styret fullmakt til å gjennomføre salg. Ved salg av begge hyttene gis også styret fullmakt til gjennomføre kjøp av ny hytte på fjellet.

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å gjennomføre salg av eksisterende hytter og kjøp av ny hytte på fjellet. Ja eller nei.

Punkt 5: Innkommet forslag:
Hvis hyttene skal selges, så mener jeg at det tas en takst, og at medlemmene kan få første pri. til å kjøpe.

Styret mener at det beste for foreningen vil være at hyttene prøves på det åpne markedet. Dette for å sikre et best mulig grunnlag for videre drift.  Samtidig vil det jo være fult mulig for evt. medlemmer å legge inn bud på hyttene.
Styret mener det er uheldig å favorisere ett medlem ved at dette får en av hyttene til verditakst, dersom man kunne fått mer ved et salg på åpent marked.

Styrets innstilling er derfor at det stemmes nei til innkommet forslag om at medlemmer får førsteprioritet.

Styremøte 28.05.2014
Det ble vedtatt noen nye kriterier for leie av hytte for medlemmer og ikke-medlemmer

Ikke medlemmer kan tidligst booke 8 uker før oppholdet hele året.
For Sjusjøen i vintersesongen (januar-påske) er det kun mulig for ett medlem og booke 1 opphold når det er mer enn 8 uker frem. Er oppholdet nærmere enn 8 uker frem og hytta er ledig, er det fritt frem å booke.

Ved ferietrekning blir det 1 års nedprioritering for de som er tildelt ferie for tilsvarende ferie neste år. Dette betyr at får medlemmet sommerferie, påvirker dette ikke mulighet for høst- eller vinterferie.

Før sommerferietrekning settes det en dato for dugnad i Revebukta. Denne dugnaden skal klargjøre hytta for sommersesongen. De som vinner ferietrekning skal delta på denne dugnaden, hvis ikke mister de ferieuka.
Ved evt. dugnad på Sjusjøen, vil de som stiller bli tildelt et ferieopphold etter eget ønske. Dugnadsbehovet vil være 3-5 personer.

Årsmøte 2013 A/L Veghytta 09. april 2014

9 medlemmer møtte, hvorav 5 styremedlemmer.

Møtet ble satt kl 1830

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

            Denne ble enstemmig godkjent

Sak2: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen

            Jørn Vidar Eriksen ble ordstyrer

            Hans Are Dahl ble referent

            Else-Gro Østgård og Hans Are Dahl signerer protokollen

Sak 3: Årsberetning ble opplest og godkjent

Sak 4: Regnskap og budsjett ble godkjent

Sak 5: Valg

            Espen Midtfjeld ble valgt til formann

            Hans Are Dahl ble gjenvalgt til sekretær

            Tore Veum ble gjenvalgt til varamedlem

Sak 6: Innkommende forslag

            Forslag 1: forslaget ble enstemmig vedtatt

            Forslag 2: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Møtet ble avsluttet kl 1940

Sarpsborg 9/4-2014

Hans Are Dahl                                                                        Else-Gro Østgård 

Årsmøte A/L Veghytta 20.03.2013

Til stede: 7 medlemmer, 5 styremedlemmer

Sak 1: Innkalling ble godkjent

Sak 2:

·         Referent: Hans Are Dahl

·         Ordstyrer: Jørn Vidar Eriksen

·         Til å underskrive protokoll:

o   Robert Seielstad

o   Tore Veum

Sak 3: Årsberetning ble opplest og godkjent

Sak 4: Regnskapet og budsjettet ble opplest og godkjent

Sak 5: Valg

·         Kasserer: Jørn Vidar Eriksen, 2 nye år

·         Styremedlem: Else-Gro Østgård, 2 år

·         Varamedlem: Arne Rino Bergli, 2 år

·         Valgkomite:

o   Johnny Skjelin

o   Gunnar Sletten

Alle valgt ved akklamasjon.

Sak 6: Forslaget til Jørn Vidar Eriksen ble enstemmig vedtatt og skal innarbeides i reviderte vedtekter.

Møtet ble avsluttet kl 19.25.

Sarpsborg, 20.03.2013

Robert Seielstad                                                             Tore VeumInnkalling til årsmøte

A/L Veghytta for 2012.

                                                                                    Moss 31.01.2013
   
A/L Veghytta inviterer herved medlemmer til årsmøtet onsdag 20. mars 2013.

Møtet blir avholdt på Hafslund trafikkstasjon kl. 1830.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å skrive under protokollen.

Sak 3. Årsberetning fra styret.

Sak 4: Godkjenning av regnskap og budsjett.

Sak 5: Valg.

Sak 6: Innkomne forslag.

  Innkomne forslag må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Vel møtt

Styret.

A/L VEGHYTTA

ÅRSBERETNING – 2012

                                                           Jørn Vidar Eriksen     -kasserer

Styret har bestått av:                          Robert Seielstad         -formann

                                                           Hans Are Dahl           -sekretær

                                                           Reinert Hellerud         styremedlem

                                                           Trond Røhne              styremedlem

Vararepresentant til styret:                Tore Veum

                                                        Gunnar Trømborg

Revisor:                                              Knut Holøs

                                                           Jørn Pettersen

Valgkomitè:                                       Jonny Skjelin

                                                          Jan Fritjof Knudsen

                                                          Gunnar Sletten

Drift

Oversikt over utleie:

2011

2012Revebukta lav

Revebukta høy

Sjusjøen lav

Sjusjøen høy

Revbukta lav

Revbukta høy

Sjusøen lav

Sjusjøen høy

11

74

13

71

3

64

25

98

85

84

67

125

Totalt hadde vi en oppgang i antall leiedøgn samlet sett i 2012 (192 mot 170). Revebukta hadde en nedgang på 17 døgn, mens Sjusjøen hadde en økning på 44 døgn fra 2011.

I 2011 ble det innført lav- og høysesong med lavere leiepriser i lavsesongen for medlemmer. Dette ble innført i håp om at hyttene skulle bli mer brukt i de mindre attraktive periodene. I tabellen over er det derfor tatt med en oversikt over tilsvarende perioder for 2011 for sammenligning, selv om vi ikke hadde en slik ordning dette året.

I 2012 hadde vi 85 betalende medlemmer mot 109 året før.

Det er siden forrige årsmøte avholdt 2 styremøter. Ut over dette har det vært en del korrespondanse via e-post blant styret. Styret anser det ikke som nødvendig å møtes unødvendig ofte, da mange avgjørelser kan bestemmes via felles e-post korrespondanse.

Det har vært utført en del vedlikeholdsarbeid på Revebukta i løpet av 2012. Vegger og vinduer på hytta og uteboden er malt utvendig. Rekkverket på terrassen er også malt. I tillegg har det blitt felt en del trær på nedsiden av hytta som skjermet for både sol og utsikt til bryggene. Dette medførte også en del jobb med bortkjøring av kvist etter fellingen.

Vedlikehold

Det har også blitt kjøpt inn nye sommergardiner til hytta.

På Sjusjøen har en del av vinduene blitt malt, samt at det har blitt vasket grundig innvendig. Uteboden har også blitt ryddet. Blandebatteriet på kjøkkenvasken har blitt byttet, da den var begynt å lekke.

Den ene stolen til sofagruppen på Sjusjøen har blitt ødelagt uten at styret har blitt informert. Dersom man er uheldig og noe går i stykker skal man informere styret om dette.

TV

Vi har byttet abonnement hos Canal Digital. Dette var tidligere registrert på person og ikke forening. Dette har ikke medført noen endringer i kanalpakken, men prisen er noe dyrere enn et privat abonnement.

Vi har også byttet «hode» på parabolen på Revebukta, da denne var defekt pga. vær og vind. Det er også vært meldt litt trøbbel med parabolen på Sjusjøen, men denne skal være i orden. Det er mulig at parabolen er kommet litt ut av stilling, noe som medfører at signalene vil bli dårlige eller falle helt ut.

Endringen medførte at vi fikk tilbakebetalt utestående på vårt tidligere abonnement når vi opprettet det nye (avregning). Det er derfor ført kr. 702,48,- som inntekt fra Canat Digital i regnskapet for 2012.

Dersom det oppleves problemer med TV under oppholdene på hytta, anbefales det å ta kontakt med kundeservice til Canal Digital (06090) dirkete under oppholdet, men at man orienterer styret om dette.

Ved

Det har blitt kjøpt inn ved på hytta på Sjusjøen i 2012. Meld i fra til styret dersom man under oppholdet ser at det begynner å bli lite ved.

Dugnad

Det har blitt utført en del dugnadsarbeid i løpet av 2012, men oppmøtet har vært heller magert. Stor takk til de som har bidratt.

Sarpsborg kommune har kommet med tilbud til alle hytteeiere i Revebukta om innløsing av festetomt.

Innløsning av hyttetomt Revebukta.

Styret i Ørebekk hytteforening er i dialog med kommunen ang. tilbud og kontrakter. Det er spesielt ordninger vedrørende bryggeanlegget som blir diskutert.

For A/L Veghytta sin del, vil det nok ikke bli aktuelt å inngå en avtale med innløsning av hyttetomt med det første. En slik avtale vil slik det ser ut nå koste rundt 100 000,- I tillegg kommer gebyrer og evt. oppmålingsavgift.

Slik styret har forstått det vil tilbudet være gjeldene til 2016. Styret vil vurdere tilbudet og evt. jobbe videre med å se på muligheter til innløsning.

Hans Are Dahl

Sekretær

Regnskap 2012/ Budsjett 2013

Medlemskontingent

Inntekt Sjusjøen Høy

Inntekt Sjusjøen Lav

Inntekt Revebukta Høy

Inntekt Revebukta Lav

Renter

Utbytte Gjensidige

Lån DNB

Canal Digital

Sum inntekter

Lån DNB

Transaksjon

Frimerker

Strøm Sjusjøen

Strøm Revebukta

E-skatt Sjusjøen

E-skatt Revebukta

Festeavgift Sjusjøen

Festeavgift Revebukta

Vann/avløp Sjusjøen

Vann/avløp Revebukta

Renovasjon Sjusjøen

Renovasjon Revebukta

Forsikring hyttene

Canal Digital

Ørebekk hytteforening

Innfrielse lån

Privat lån

Tinglysning kartverket

Redningsselskapet

Serviceavgift Ørebekk SA

Hjemmesiden

Utgift båt

Snøbrøyting Sjusjøen

Ved til hyttene

Vedlikehold Revebukta

Vedlikehold Sjusjøen

Utestående honorar formann

Dugnadsgebyr

Husholdningsartikler Sjusjøen

Kjøring Sjusjøen

Utgift styret

Kasserer

Slamtømming

Ørebekk SA fra 2010

Utgift bom Revebukta

Diverse

Tot utgifter

Drift resultat

Beholdning 31.12

Regnskap 2012

Regnskap 2011

42100

61000

34,74

601

33600

40600

10250

26300

450

48,67

555

327500

702,48

440006,15

103735,74

30555,54

100

2296

14627,09

9795,18

1686

7484,8

1840

1062

3351,37

3200,2

675,63

478,16

5401

4933,1

1300

0

0

0

175

1250

655

196,5

2280

0

0

0

0

0

58,04

675

859,7

2000

1900,1

20000

1368

2308,9

122512,31

-18776,57

12321,01

31970,63

98

266

11665,11

5504,89

2648

7484,8

1840

1062

3407

2337,07

743

517,5

5729

4705,95

1300

274372,34

32000

1935

200

1250

695

951

2393

2700

6422,5

3156

5000

400

0

0

0

0

0

0

0

179

412932,79

27073,36

39394,37

Budsjett 2012

Budsjett  2013

42000

21600

7500

27000

5000

30

0

47000

0

36000

34000

25000

5000

2500

0

0

0

150130

102500

33000

33000

100

500

16000

12000

1686

7485

1840

1062

3500

3400

800

600

5500

4700

1300

0

32000

0

200

1250

700

500

2300

2000

0

0

4000

0

500

1000

300

0

0

0

0

2000

140223

9907

22228,01

100

14000

100

2648

7000

7485

1062

1840

2500

3700

900

6000

700

1300

5000

0

0

0

1250

200

700

2500

500

0

3000

3000

400

2000

0

300

0

0

0

0

0

102185

1000

315

39709,37Styrets forslag til vedtak på årsmøtet for 2012 for A/L Veghytta.

Sak 6: Innkomne forslag.

Punkt 1: Endring av vedtektene §3.

Slik §3 lyder i dag vil det være mulig for alle ansatte Statens vegvesen og Mesta å betale årlig kontingent for å bli medlem av A/L Veghytta.

Bakgrunnen for at det har vært tilgang for ansatte i Mesta å være medlem, var for å kunne ivareta medlemmene i A/L Veghytta som ble med over til Mesta ved opprettelsen av Mesta i 2003.

Styret foreslår derfor å endre vedtektene slik at A/L Veghytta er en forening for tilsatte i Statens vegvesen. Eksisterende medlemmer ansatt i Mesta beholder selvfølgelig sitt nåværende medlemskap så lenge de er ansatt i Mesta eller velger selv å si opp sitt medlemskap.

Dersom endring i §3 vedtas på årsmøtet er det naturlig at man også endrer overskriften på vedtektene til kun å omhandle Statens vegvesen.

Forslag til vedtak: Vedtektene §3» Medlemmer er ansatte i Statens vegvesen og Mesta, bosatt/arbeider i Østfold, som har innbetalt årlig kontingent. Årsmøtet har mulighet til å justere den årlige kontingenten», endres til:

«Medlemmer er ansatte i Statens vegvesen bosatt/arbeider i Østfold. Med medlemmer forstås faste og midlertidige ansatte, som har innbetalt årlig kontingent. Årsmøtet har mulighet til å justere den årlige kontingenten

Likeledes endres overskriften i vedtektene: «Lover for A/L Veghytta. Hytteforeningen for Statens vegvesen og Mesta» endres til: «Lover for A/L Veghytta. Hytteforening for Statens vegvesen»

Årsmøteprotokoll for 2011Årsmøteprotokoll

Protokoll fra årsmøte for 2011 i A/L Veghytta

Årsmøte i A/L Veghytta ble avholdt torsdag den 15.mars 2012 kl. 1830 på Hafslund trafikkstasjon. Innkallingen var sendt ut med følgende forslag til saksliste:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å skrive under protokollen.

Sak 3. Årsberetning fra styret

Sak 4. Medlemskontigent

Sak 5. Leiepriser

Sak 6. Ekstra lån hos DNB

Sak 7. Endring av signaturrett hos Brønøysundregisteret

Sak 8. Utestående honorarer til tidligere formann

Sak 9. Godkjenning av regnskap og budsjett

Sak 10. Endring av vedtektene § 6 og 8b

Sak 11. Valg av formann og medlem i valgkomite

Sak 12. Innkomne forslag

Sak 13. Eventuelt

Det møtte 12 medlemmer inkl. styremedlemmer. Årsmøtet var dermed beslutningsdyktig.

Sak 1.

Innkalling godkjent, sak 13. eventuelt strykes og sak 4-10 behandles om innkomne forslag.

Sak 2.

Jørn Vidar Eriksen velges til ordstyrer, Tore Veum til referent, Jan Fr. Knudsen og Jonny Solhaug velges til å underskrive protokollen.

Sak 3.

Årsberetning ble lest og godkjent. Følgende kommentarer ble gitt:

Velferdsmidler og begrunnelse for avslag på søknad om dette ble etterspurt. En begrunnelse for avslag er at A/L Veghytta ikke regnes som et tilbud til alle. Behov for velferdsmidler er meldt inn også for 2012.

Sak 4. Inngår i sak 12 Innkommende forslag.

Forslag om medlemskontigent på 400 kr for både 2012 og 2013 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Inngår i sak 12 Innkommende forslag.

Forslag om differensierte leiepriser for høy og lavsesong, egen langweekend pris og egen leiepris for mandag til torsdag utenom ferieperioder for medlemmer ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Inngår i sak 12 Innkommende forslag.

Gunnar Andersen lånte A/L Veghytta penger i 2009.  For å innløse privat lån vil A/L Veghytta’s lån i DNB økes til 330 000. Det ble diskutert om lånet skulle økes ytterligere for også å dekke utestående honorarer. Forlaget om å øke lånet til 330 000 kr for å tilbakebetale privat lån ble enstemmig vedtatt.

Sak 7. Inngår i sak 12 Innkommende forslag.

Forslag om endring av signaturrett. Forslaget ble endret til at signaturrett tegnes av formann og 1 styremedlem. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Inngår i sak 12 Innkommende forslag .

Forslaget ble diskutert og endret til følgende:

Forutsetningen om at hytta på Sjusjøen skal selges for at Kjell Hammersborg skal få utbetalt utestående honorar pålydende 14 000,- ses bort i fra, og styret gis fullmakt til å utbetale honoraret i sin helhet eller i rater så snart det er økonomisk forsvarlig. I budsjettet synliggjøres det en post som viser totalt utestående til Kjell Hammersborg og med et beløp som fastsettes for budsjettet 2012. Enstemmig vedtatt.

Sak 9.

Kasserer orienterte om regnskap og budsjett. Følgende poster til fremlagt budsjett ble endret:

Ekstra lån fra DNB endres fra kr 42500,- til kr 47000,-

Canal Digital fra kr 3400,- til kr 4700,-

Ny post til budsjettet:

Utestående honorar til Kjell Hammersborg kr 14000,- utgiftsbudsjett for 2012 kr 4000,-

Dette gir et budsjett med et driftsresultat på kr. 9907,-

Med nevnte endringer ble regnskap og budsjett enstemmig vedtatt.

Sak 10.

Endring av vedtektene § 6 og § 8b enstemmig vedtatt.

Sak 11.

Valget ga følgende resultat: se eget vedlegg

Årsmøtet takket Trond Røhne for servering av boller. Årsmøtet avsluttet kl. 2000.

Signatur protokoll:

Jonny Solhaug                        Jan Fr. Knudsen

Etter årsmøtet ble Jørn Vidar Eriksen takket spesielt for sin innsats i et år med mye styrearbeid for kasserer ettersom valgt formann ble sykemeldt tidlig i året.

Dugnad på hyttene ble diskutert og forslag om utarbeidelse av lister med bindende deltakelse for aktive medlemmer bør vurderes for å øke deltagelsen ved dugnader. Noen synes det er greit å legge ned en dugnadsinnsats i løpet av den perioden man leier en av hyttene.

PS: Protokoll er signert !

Innkalling til årsmøte for 2011

Innkalling til Årsmøte A/L Veghytta 2011                       Moss 21.02.2012

A/L Veghytta inviterer herved medlemmer til årsmøte torsdag 15. mars 2012.

Møtet blir avholdt   Hafslund trafikkstasjon kl. 1830.

Saksliste:

Sak 1. Godkjenning av innkallingen og saksliste.

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å skrive under protokollen.

Sak 3. Årsberetning fra styret.

Sak 4. Medlemskontingent.

Sak 5. Leiepriser

Sak 6. Ekstra lån hos DNB.

Sak 7. Endring av signaturrett hos Brønnøysunregisteret.

Sak 8. Utestående honorarer til tidligere formann.

Sak 9. Godkjenning av regnskap og budsjett.

Sak 10. Endring av vedtektene § 6 og 8b.

Sak 11. Valg av Formann og medlem i valgkomite.

SaK 12. Innkomne forslag.

Sak 12. Eventuelt.

Innkomne forslag må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet.

Vel møtt

Styret.

Vegbom på Revebukta


Nøkkelskap med kode