A/L Veghytta's hjemmeside

Kontakt oss

Styret i A/L Veghytta


Formann: Espen Midifjeld tlf 95159687,
espenm@ofk.no

Sekretær: Ellen Merete Grundt-Ileby 93417507, ellen.grundt-ileby@vegvesen.no
Kasserer: Jørn Vidar Eriksen,  tlf. 99001883, joreri@vegvesen.no
Styremedlem: Trond Røhne, tlf. 97552680,
trondrohne@gmail.com

Styremedlem: Else Gro Haslien Østgård, tlf 41662903, else.gro.ostgard@outlook.com


Har du forespørsel om hytte-leie eller bli medlem kontakt:
Jørn Vidar Eriksen, tlf. 99001883,
eller joreri@vegvesen.no


Ellen Merethe Grundt-Ileby kan også kontaktes dersom man ikke får svar på henvendelse: 

ellen.grundt-ileby@vegvesen.no